Вітаю Вас ГістьП`ятниця, 05.03.2021, 03:02


Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Статистика Yandex

Яндекс.Метрика


Економіко-технічне відділення

 

Завідувач Економіко-технічним відділенням

 Кушнірчук  Михайло Миколайович

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Відмінник освіти України, відмінник аграрної освіти і науки України.

тел. роб.  (03544)2-94-47     e-mail: bdaktr@ukr.net

 

                               

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Галузь знань:

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність:

071 ”Облік і оподаткування ”

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Кваліфікація:

Бухгалтер

          Молодший спеціаліст за кваліфікацією "Бухгалтер" призначений для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

          Підприємства, організації, установи незалежно від форм власності забезпечують необхідні умови для використання молодших спеціалістів у повній відповідності до одержаної ними у ВНЗ кваліфікації.

 CПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ:

Фінансовий облік ;

Бухгалтерський облік;

Економічний аналіз;

Інформаційні системи і технології в обліку;

Облік і звітність у бюджетних установах

Контроль і ревізія;

Податкова система;

Казначейська справа;

Фінанси;

Гроші та кредит;

Управлінський облік;

Планування та організація. діяльності підприємств.

 ПРАКТИКИ,

ЩО ПРОХОДЯТЬ  СТУДЕНТИ
1.НАВЧАЛЬНІ:

 Інформатика і комп’ютерна техніка

 Фінансовий облік

 Інформаційні системи і технології в обліку

 

2.ПЕРЕДДИПЛОМНА

 

         Роль бухгалтерського обліку полягає в управлінні господарством і необхідністю точного відображення в системі обліку і звітності результатів фінансової діяльності підприємства, його виробничого та соціального розвитку, фінансового та майнового становища, дотримання договірної, фінансової, податкової і звітної дисципліни, рівня забезпеченості обіговими коштами  і джерелами фінансування капітальних вкладень  для  своєчасного виконання покладених на підприємство зобов’язань і його необхідного розвитку.

 

  Спеціальність 073 «Менеджмент»

Здійснюємо навчання:

Галузь знань:

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність:

073 ”Менеджмент ”

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Кваліфікація:

Організатор виробництва

   В умовах ринкової економіки досягнення бажаних результатів діяльності організації зумовлено ефективністю системи менеджменту, що залежить від рівня підготовки висококваліфікованих керівників та спеціалістів.

   Цьому сприяє формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

   Молодший спеціаліст здійснює оперативне управління первинним виробничим, обслуговуючим чи переробним підрозділом, а також ті види діяльності, які виділяються відповідно до їх призначення і місця в системі управління та на первинних посадах низового управлінського персоналу вирішує проблеми в реалізації технологічних, організаційно-економічних, комерційних, соціально-виробничих чи соціально-побутових завдань.

 

 

CПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,
ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ:

Економіка підприємств ;

Економічний аналіз;

Бухгалтерський облік;

Фінанси підприємства;

Комерційне право;

Маркетинг;

Менеджмент;

Діловодство;

Трудове право;

Технологія галузі;

Організація виробництва;

Аграрне право;

Зовнішньоекономічна діяльність.

 

ПРАКТИКИ,
ЩО ПРОХОДЯТЬ  СТУДЕНТИ
1.НАВЧАЛЬНІ:

 Діловодство;

 Технологія виробництва;

 Комп’ютерна  техніка;

Маркетинг;

Організація виробництва;

Бухгалтерський облік

2.ТЕХНОЛОГІЧНІ

Менеджмент;

Комп’ютерна техніка

3.ПЕРЕДДИПЛОМНА

 

 

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Здійснюємо навчання:

 

Галузь знань:

19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність:

193 «Геодезія та землеустрій»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Кваліфікація:

Технік-землевпорядник

 

     Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Сьогодні значно зростає роль державного земельного кадастру в Україні. Виконання ролі державного земельного кадастру у суспільстві залежить від достовірності і повноти його даних, оперативності їх одержання і подання споживачу, а відповідно й рівня підготовки фахівців. Тому і потрібний такий спеціаліст як землевпорядник, який повинен вміти виконувати польові виміри та обчислення, оформлювати документи на земельні ділянки, складати проекти землеустрою.

     Основним завданням високопрофесійного педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних працювати в умовах ринкової економіки.

   Землевпорядник - це спеціаліст, який володіє сукупністю знань про земельний кадастр, земельне право, землеустрій, геодезію, меліорацію, ґрунтознавство, управління земельними ресурсами, та іншими науками, спрямованими на повне використання землі та підвищення її родючості. 

      Профіль його діяльності широкий, а потреба в таких спеціалістах дуже велика.

      Циклова комісія спеціальних дисциплін землевпорядного напряму здійснює підготовку та випуск студентів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування». Підготовку спеціалістів  із даної спеціальності Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету здійснює з 1992 року. 

      Молодші спеціалісти з землевпорядкування володіють знаннями та вмінням застосовувати сучасні геоінформаційні технології під час проведення землеустрою, здійснювати контроль за раціональним використанням та охороною земель, виконувати топографо-геодезичні роботи, розробляти проектну документацію із землеустрою.  

 

 

CПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ:

ПРАКТИКИ,
ЩО ПР
ОХОДЯТЬ  СТУДЕНТИ 

Історія земельних відносин

1.НАВЧАЛЬНІ:

Основи ґрунтознавства і геології;

Основи ґрунтознавства 

Топографічне і землевпорядне креслення;

Теодолітна зйомка;

Геодезія ;

Нівелювання;

Землевпорядне проектування;

Мензульна зйомка;

Основи меліорації та ландшафтознавства;

Тахеометрична зйомка;

Фотограмметрія;

Автоматизована зйомка території;

Основи проектування шляхів місцевого значення;

Фотограмметрія

Землеустрій населених пунктів;

Комп’ютеризація землевпорядного виробництва

Комп’ютеризація землевпорядного виробництва;

Землевпорядне проектування

Протиерозійна організація території;

Рішення ситуаційних задач

Державний контроль та моніторинг земель;

2.ТЕХНОЛОГІЧНА

Протиерозійна організація території;

3.ПЕРЕДДИПЛОМНА

Геодезичні роботи при землеустрої;

 

Земельний кадастр;

 

Земельне право;

 

Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система;

 

Основи картографування

 

 Молодший спеціаліст за кваліфікацією "Землевпорядкування (технік-землевпорядник)"  підготовлений для професійної діяльності в:

 

  • органах місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські, районні, обласні ради;
  • відділах Держземагенства в районах, в управліннях областей;
  • відповідних підприємствах та організаціях, які виконують топографо-геодезичні  роботи та здійснюють розробку проектів землеустрою, технічної документації, здійснюють земельно-оціночні роботи.

 

 

Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах :

– Подільському державному аграрно-технічному університеті

– Західноукраїнському національному університеті

– Тернопільському національному технічному університеті ім. Пулюя

– Чернівецькому національному університеті ім. Федьковича

– Львівському національному аграрному університеті

– Львівській комерційній академії

      Випускники із спеціальності  «Землевпорядкування» Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету продовжують навчання відповідно до ступеневої освіти в:

            - Національному університеті «Львівська політехніка»,

            - Чернівецькому національному університеті   ім. Ю. Федьковича.

 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Здійснюємо навчання:

 

 

Галузь знань:

19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Кваліфікація:

Технік-дизайнер

Молодший спеціаліст за кваліфікацією "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн (технік-дизайнер)" підготовлений для професійної діяльності в сфері будівництва  та архітектури.

Технік-дизайнер повинен вміти визначати функціональне зонування та розпланувальну структуру населеного пункту і розробляти креслення просторових композицій; використовувати в процесі проектування елементів планування теоретичні дослідження та історичні набутки, визначати технологію кольорового оформлення інтер’єрів та екстер’єрів, володіти методами науково-пошукової роботи під час розробки конкретного дизайн-проекту. 

 

 Технік-дизайнер повинен знати методи та способи виконання будівельних процесів при зведенні будівель та споруд, основи перед будівельного проектування, взаємоузгодження виконання будівельних процесів у часі та просторі, оперативне планування та управління будівництвом; дотримуючись чинного законодавства на основі існуючих положень і нормативних документів, проводити весь процес підготовки і затвердження рекомендованої технічної та юридичної документації.

 

Випускники із спеціальності  "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн" Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету продовжують навчання відповідно до ступеневої освіти в: 

- Національному університеті «Львівська політехніка»; 

- Львівському національному аграрному університеті.

 

Технік-дизайнер призначається  для діяльності в: будівельних, проектних, конструкторських організаціях та їх підрозділах, які виконують будівництво та опорядження житлових, цивільних і промислових будівель та споруд.

Технік-дизайнер може займати первинні посади, а саме

 

  • технік-доглядач
  • технік-проектувальник,
  • дизайнер інтер’єрів та екстер’єрів.

Форма входу
Логін:
Пароль:
Календар новин
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Нові фотоКурс валют:Огляд преси:
Погода в Бучачі Rambler's Top100